к. Караганды, Ермеков, 124

flag

ҚАЗ

Call-орталығы

1414

Сенім телефоны

+ 7 (7212) 30-36-66

Қабылдау комиссиясы

+7 (7212) 30-33-64

г. Караганда, Ермекова, 124

Call-орталығы 1414

Алғашқы оқытушылар мектебі

Алғашқы оқытушылар мектебі (АОМ) Қарағанды академиясының алғашқы оқытушылар мектебі кабинетінің базасында құрылған, оның жұмысы Академияның оқу үдерісін қамтамасыз етуді ұйымдастыру бөлімшесімен (бұдан әрі – ОҮҚЕҰБ) қамтамасыз етіледі.

Тәжірибе көрсеткендей, қазіргі білім беру үдерісі ақпараттық, оқыту, тәрбиелеу, дамыту, әлеуметтендіру, релаксация функцияларын қамтамасыз ете отырып, дамытушылық білім беру парадигмасында құрылуы керек.

Қазіргі заманғы оқытушы, ең алдымен, адамгершілік, коммуникативтік қасиеттерге, эмпатияға ие болуы, білім алушылармен ынтымақтастыққа ұмтылуы; болашақта авторлық білім беру бағдарламасын әзірлеу үшін қажетті білімді меңгеруі; өз қызметінде түрлі тәсілдерді, инновациялық технологияларды пайдалана білуі; зерттеу жұмысының техникасын, оны ұйымдастыру мен талдауды меңгеруі тиіс.

Білім сапасы көбінесе оқытушының кәсіби қызметіндегі құзіреттілігімен анықталады. Кәсібилік оқытушыға тәжірибемен келеді.

Мектеп жаңа бастаған оқытушыларға (бұдан әрі – тыңдаушылар) кәсіби білімді, білік пен дағдыны меңгеруге, заманауи отандық және шетелдік педагогиканың жетістіктерін, білімнің аралас салаларын зерделеуге көмек көрсетеді, оқытудың жаңа технологияларын меңгеруге ықпал етеді.

АОМ міндеті алғашқы оқытушылар мектебіндегі оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау болып табылады.

Функциялар:

1) Мектептің жұмыс істеу мақсаты Академия оқытушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту және педагогикалық қызметінің дағдыларын жетілдіру болып табылады;

2) жаңа бастаған оқытушылармен оқу, әдістемелік және консультациялық жұмыстың мазмұнын, ұйымдастыру және іске асыру нысандарын айқындау;

3) тыңдаушылардың педагогикалық қызметке дайындық деңгейін диагностикалау (сауалнама, тестілеу және т. б. арқылы); олардың кәсіби қызметіндегі қиындықтарды диагностикалау және талдау;

4) тыңдаушыларды кәсіптік білім беру жүйесінде оқыту әдістемесіне, оқыту және тәрбиелеу технологияларына оқыту;

5) тыңдаушыларға педагогика және психология саласындағы оқу-тәрбие, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгеруге жәрдемдесу (ғылыми және ғылыми-көпшілік әдебиеттермен, зерттеу психологиялық-

педагогикалық әдістемелерді пайдалану ерекшеліктерімен жұмыс істеу, ғылыми мақалалар жазу және т. б.);

6) тыңдаушыларға сабақтардың барлық түрлерін өткізудің практикалық дағдыларын алуға көмек көрсету;

7) тыңдаушыларға оқытудың жаңа техникалық құралдарын пайдаланудың практикалық дағдыларын алуға жәрдем көрсету;

8) сынақ дәрістік сабақтарын өткізуге дайындыққа көмек көрсету;

9) оқытушылардың дүниетанымдық және мәдени ой-өрісін кеңейту, оларды Педагогика және жоғары мектепте оқыту әдістемесі бойынша білімдермен қаруландыру, педагогикалық ғылымның жаңа жетістіктерімен таныстыру.

10) мектепте сабақ өткізу үшін Академияның неғұрлым тәжірибелі оқытушылары мен қызметкерлері тартылады, сондай-ақ басқа білім беру мекемелерінің ғалымдары мен оқытушылары шақырылады.

Мектепке жалпы басшылықты Академия бастығының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары жүзеге асырады.

Мектеп басшысының функцияларын орындау оқу үдерісін қамтамасыз етуді ұйымдастыру бөлімшесі қызметкерлерінің біріне жүктеледі.

Мектеп жұмысының мазмұны мен нысанын Академияның оқу-әдістемелік кеңесі айқындайды.

Мектеп тыңдаушыларының құрамы педагогикалық өтілі үш жылдан аспайтын оқытушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ІІМ арнаулы оқу орындарында педагогикалық өтілі жоқ оқытушылар қатарынан қалыптастырылады.

Кафедралардың шешімі бойынша мектепте оқуға оқытушылардың басқа да санаттары тартылуы мүмкін.

Ұзақтығы (бір оқу жылынан кем емес), оқытудың тақырыптық жоспары, сабақтарды өткізу кестесі Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен айқындалады.

Мектептің жұмысын жоспарлау оқудың барлық кезеңіне жүзеге асырылады және кемінде 80 оқу сағатын құрайды.

ИРБИС система автоматизации библиоте
Дистанционное обучение
Лекториум
Результаты тестирования ЕНТ