к. Караганды, Ермеков, 124

flag

ҚАЗ

Call-орталығы

1414

Сенім телефоны

+ 7 (7212) 30-36-66

Қабылдау комиссиясы

+7 (7212) 30-33-64

г. Караганда, Ермекова, 124

Call-орталығы 1414

Научные труды

Қазақстан республикасының ішкі істер органдарының әкімшілік тәжірибесі
Электронды оқу құралы

Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдарының әкімшілік тәжірибесі (электронды оқу құралы). Авторлар ұжымы: Күмісбеков С.К., Сабитов С.М., Қуанбаева Г.З., Айдарова А.А., Байгундинов Е.Н. «Alikhan Bokeikhan University» білім беру мекемесі Заң факультеті. Абай облысы Семей қаласы. Семей: «Zhardem» республикалық баспа компаниясы. – 2023 жыл. – 120 бет.

ISBN 978-601-80081-4-6

Электронды оқу құралы мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес жасалған. Теориялық материалмен қатар, студенттерді өз бетінше дайындауға арналған нұсқаулықта әр тақырып бойынша өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар, сондай-ақ үй тапсырмасына немесе эссеге арналған тақырыптар, емтихан сұрақтары келтірілген.

Студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, тәжірибешілерге, ҚР Ішкі істер органдарының әкімшілік тәжірибесін зерттейтін және қызықтыратын қызметкерлерге арналған.

Б.С. Бейсеновтің тарихи мұрасы / Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі полиция генерал-лейтенанты Е.С. Саденовтің жалпы редакциясымен.

АВТОРЛЫҚ ҰЖЫМ:

  • Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының бастығы, з.ғ.к., доцент, полиция генерал-майоры А.Д. Дəрменов;
  • Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы бастығының орынбасары, з.ғ.к., доцент, полиция полковнигі О.Т. Сейтжанов;
  • Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы Ғылыми-зерттеу институтының бастығы, з.ғ.к., доцент, полиция полковнигі С.А. Тессман;
  • Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы Ғылыми-зерттеу институты ІІО тарихын зерттеу орталығының бастығы, ф.ғ.к., полиция полковнигі Қ.Н. Абугалиев;
  • Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы Ғылыми-зерттеу институты ІІО тарихын зерттеу орталығының аға ғылыми

қызметкерлері полиция капитаны Қ. Монай, полиция подполковнигі А.М. Алимханова, ғылыми қызметкер полиция майоры А.А. Кабдрашит.

«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі кезеңіндегі Қазақстан полициясының қалыптасуы мен даму тарихы» // жалпы редакциямен әзірленді – Қарағанды. 2020 – 751 б.

Қазақстан полициясының қалыптасуы мен даму тарихына арналған бұл кітап тұңғыш рет жарық көріп отыр. Еліміздегі заң жүйесінің қалыптасуы барысындағы ішкі істер органдарының тарихи даму жолдарын, қазіргі таңдағы мемлекеттілік құқықты қорғау ісіндегі жетістіктерін, қоғамдық орны мен өмірін атап өтуге арналған шаралары көрсетілген.
Кітап барлық құқық қорғау органдары ардагерлері мен қызметкерлеріне, заңгер мамандар мен тарихшыларға, барлық деңгейдегі оқу орындарының студенттеріне және жалпы оқырмандардың кеңінен пайдалануына арналған.

Авторский коллектив:
Сотрудники центра по исследованию истории ОВД Научно-исследовательского института Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

Тәуелсіз Қазақстанның ішкі істер органдарының тарихи жолы / Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі М. М. Ахметжановтың жалпы редакциясымен — Қарағанды, 2022 — 407 б.

Осы кітапта мемлекеттік және ведомстволық мұрағаттардың, мұражайлардың, кітапханалардың қорларынан, мерзімді баспасөзден, ішкі істер органдары ардагерлерінің естеліктерінен және басқа да қайнар көздерден алынған нақты материалдар негізінде Қазақстан полициясының қалыптасуы, дамуы мен қызметі туралы мәселелер баяндалады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының тарихи даму жолына, қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдеріне ерекше назар аударылды. Кітапта ресми интернет-сайттарда ашық қолжетімді ресурстар (фотосуреттер, суреттер, мәтіндер және т.б.) пайдаланылған.

Қазақстан Республикасы ІІМ идеологиялық және имидждік жұмыс департаменті, Қарағанды облысы полиция департаментінің жауынгерлік және еңбек даңқы мұражайы және Қазақстан Республикасы ІІМ Оқу жоғары оқу орындары ұсынған ғылыми зерттеулер деректеріне, мұрағаттық материалдар мен ақпаратқа негізделген кітап Қазақстан Республикасы ІІМ оқу орындарының оқытушыларына, тыңдаушыларына, заң жоғары оқу орындарының студенттеріне, практикалық қызметкерлерге және еліміздің құқық қорғау органдарының тарихына қызығушылық танытқан қалың оқырмандарға арналған.

Методические рекомендации по предупреждению, раскрытию и досудебному расследованию фактов создания и руководства финансовыми (инвестиционными) пирамидами

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 33с.

Составитель: Искакова Б.Е.

Краткоеучебно-методическое пособие, разъясняющее общее содержание и подходы к регистрации и расследованию соответствующих уголовных правонарушений, порядок планирования и производства следственных и других процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных версий.

Методические рекомендации помогут сотрудникам следственных подразделений в полном, всестороннем и эффективном расследовании уголовных дел данной категории, а также могут использоваться преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан в учебном процессе.

Методические рекомендации по досудебному расследованию уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи, а также совершаемых с использованием криптовалют

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 24 с.

Составители: Пенчуков Е.В., Искакова Б.Е.

Краткоеучебно-методическое пособие, разъясняющее общее содержание и подходы к регистрации и расследованию соответствующих уголовных правонарушений, порядок планирования и производства следственных и других процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных версий.

Методические рекомендации помогут сотрудникам следственных подразделений в полном, всестороннем и эффективном расследовании уголовных дел данной категории, а также могут использоваться преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан в учебном процессе.

Методические рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений в сфере торговли людьми

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 99 с.

Составители: Дадашов Р.Ф., Искакова Б.Е.

В методических рекомендациях на основе анализа следственной и судебной практики, передовых достижений криминалистики, уголовно-процессуального права и иных наук уголовно-правового цикла формируются теоретические основы и методические рекомендации, образующие  частную методику расследования торговли людьми.

Для преподавателей юридических вузов, научных сотрудников, аспирантов и соискателей, судей, прокуроров, следователей, адвокатов, сотрудников правозащитных организаций, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами противодействия торговли людьми.

Методические рекомендации по предупреждению, раскрытию и досудебному расследованию интернет-мошенничеств

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 70 с.

Составители: Искакова Б.Е.

Краткоеучебно-методическое пособие, разъясняющее содержание, виды, формы, методы профилактики соответствующих видов уголовных правонарушений, общие подходы к их раскрытию, а также порядок действий следователя (дознавателя) по досудебному расследованию данных уголовных правонарушений, алгоритмы производства основных следственных и процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных версий.

Методические рекомендации помогут сотрудникам следственных подразделений в полном, всестороннем и эффективном расследовании уголовных дел данной категории, а также могут использоваться преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан в учебном процессе.

Расследование преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 47 с.

Составители: Сотрудники Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД

Краткоеучебно-методическое пособие, разъясняющее общее содержание и подходы к регистрации и расследованию соответствующих уголовных правонарушений, порядок планирования и производства следственных и других процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных версий.

Методические рекомендации помогут сотрудникам следственных подразделений в полном, всестороннем и эффективном расследовании уголовных дел данной категории, а также могут использоваться преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан в учебном процессе.

методические рекомендации по профилактике, раскрытию и досудебному расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, совершаемых посредством использования электронных информационных ресурсов.

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 56 с.

Составитель: Искакова Б.Е.

С учетом современного законодательства и правоприменительной практики борьбы с преступностью, сформулирован комплекс взаимосвязанных криминалистических рекомендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия и расследования уголовного правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, совершаемых посредством использования электронных информационных ресурсов.

Методические рекомендации помогут сотрудникам следственных подразделений в полном, всестороннем и эффективном расследовании уголовных дел данной категории, а также могут использоваться преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан в учебном процессе.

Методические рекомендации по расследованию уголовных дел связанных с незаконной трансплантацией органов и тканей человека

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 31 с.

Составитель: Дадашов Р.Ф.

С учетом современного законодательства и правоприменительной практики борьбы с преступностью, сформулирован комплекс взаимосвязанных криминалистических рекомендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия и расследования уголовного правонарушений, связанных с незаконной трансплантацией органов и тканей человека.

Методические рекомендации помогут сотрудникам следственных подразделений в полном, всестороннем и эффективном расследовании уголовных дел данной категории, а также могут использоваться преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан в учебном процессе.

Алгоритм действий следователя (дознавателя) по согласованию, утверждению процессуальных решений в досудебном производстве по уголовным делам (в соответствии с реализацией трехзвенной модели уголовного процесса)

Памятка – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 28 с.

Составители: Сотрудники Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД

Памятка, разъясняющая пошаговые алгоритмы действий следователя, дознавателя по подготовке, направлению для согласования/утверждения, прохождения процедуры согласования/утверждения ключевых процессуальных решений у прокурора.

Предназначение – практикующие следователи, дознаватели территориальных подразделений ОВД, курсанты вузов МВД, слушатели курсов первоначальной подготовки, проходящие обучение по следственно-криминалистической специализации.

Анализ практики досудебных производств органов внутренних дел Республики Казахстан (2019-2022 годы)

Практическое пособие – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2022.- 234 с.

Составители: Сотрудники Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД совместно со Следственным департаментом МВД Республики Казахстан.

Пособие представляет собой комплексный анализ юридических ошибок и других недостатков, допускаемых в следственной деятельности ОВД, а также анализ укрытых уголовных правонарушений следственными подразделениями ОВД.

В результате проведенного анализа выявлен общий перечень, содержание и структура наиболее распространенных следственных ошибок, допускаемых в деятельности подразделений следствия и дознания ОВД, в том числе, связанных с укрытием уголовных правонарушений.

Выработана соответствующая система профилактических мер по недопущению в дальнейшем ошибок в следственной практике ОВД: выявлены причины и условия ошибок, наиболее рисковые участки следственной работы, а также даны общие рекомендации с алгоритмами действий следователя (дознавателя), руководства следственных подразделений по своевременному выявлению рисков и недопущению следственных ошибок, в том числе, связанных с укрытием уголовных правонарушений.

Пособие предназначено для следователей, дознавателей и руководителей следственных подразделений ОВД.

Сборник методических рекомендаций по досудебному расследованию отдельных видов уголовных правонарушений: практическое пособие

Сборник методических рекомендаций – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 717 с.

Составители: Сотрудники Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД совместно со Следственным департаментом МВД Республики Казахстан.

Настоящий сборник включает в себя материалы семнадцати методических рекомендаций по организации и производству досудебного расследования ряда актуальных уголовных правонарушений, противодействие которым определено в качестве одного из приоритетных направлений правовой политики в соответствии с основными стратегическими программными документами республики Казахстан последних лет. Методические рекомендации определяют обстоятельства, подлежащие доказыванию, общий порядок, процессуальные и тактические особенности действий следователя (дознавателя) при регистрации соответствующих уголовных правонарушений, производстве следственных действий по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию доказательств в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных версий.

Издание рассчитано на следователей, дознавателей органов внутренних дел и других правоохранительных, специальных государственных органов, а также курсантов и слушателей ведомственных специальных учебных заведений.

Методика расследования нарушений действующих на транспорте правил

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2022.- 42 с.

Составитель: Искакова Б.Е.

Краткоеучебно-методическое пособие, разъясняющее общее содержание и подходы к регистрации и расследованию соответствующих уголовных правонарушений, порядок планирования и производства следственных и других процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных версий, также порядок действий следователя (дознавателя) по досудебному расследованию фактов нарушения действующих на транспорте правил, алгоритмы производства основных следственных и процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных версий.

Методические рекомендации помогут сотрудникам следственных подразделений в полном, всестороннем и эффективном расследовании уголовных дел данной категории, а также могут использоваться преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан в учебном процессе.

Методика расследования уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2022.- 51 с.

Составитель: Искакова Б.Е.

С учетом современного законодательства и правоприменительной практики борьбы с преступностью, сформулирован комплекс взаимосвязанных криминалистических рекомендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия и расследования уголовного правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Методические рекомендации помогут сотрудникам следственных подразделений в полном, всестороннем и эффективном расследовании уголовных дел данной категории, а также могут использоваться преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан в учебном процессе.

Методика расследования самоуправства

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 45 с.

Составитель: Искакова Б.Е.

Краткоеучебно-методическое пособие, разъясняющее общее содержание и подходы к регистрации и расследованию соответствующих уголовных правонарушений, порядок планирования и производства следственных и других процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных версий, также порядок действий следователя (дознавателя) по досудебному расследованию самоуправство, алгоритмы производства основных следственных и процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных версий.

Методические рекомендации помогут сотрудникам следственных подразделений в полном, всестороннем и эффективном расследовании уголовных дел данной категории, а также могут использоваться преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан в учебном процессе.

Методические рекомендации по расследованию уголовных правонарушений, связанных с незаконной охотой

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2020.- 52 с.

Составители: сотрудникиЦентра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД.

Краткоеучебно-методическое пособие, разъясняющее общее содержание и подходы к регистрации и расследованию соответствующих уголовных правонарушений, порядок планирования и производства следственных и других процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных ситуации, также порядок действий следователя (дознавателя) по досудебному расследованию самоуправство, алгоритмы производства основных следственных и процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных версий.

Методические рекомендации помогут сотрудникам следственных подразделений в полном, всестороннем и эффективном расследовании уголовных дел данной категории, а также могут использоваться преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан в учебном процессе.

Методические рекомендации по расследованию скотокрадства

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2020.- 44 с.

Составители: сотрудникиЦентра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД.

Краткоеучебно-методическое пособие, разъясняющее общее содержание и подходы к регистрации и расследованию соответствующих уголовных правонарушений, порядок планирования и производства следственных и других процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных ситуации, также порядок действий следователя (дознавателя) по досудебному расследованию самоуправство, алгоритмы производства основных следственных и процессуальных действий в условиях типичных (наиболее распространенных) следственных версий.

Методические рекомендации помогут сотрудникам следственных подразделений в полном, всестороннем и эффективном расследовании уголовных дел данной категории, а также могут использоваться преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан в учебном процессе.

Современные методы распознавания человека по анатомическим (статическим) признакам внешности, запечатленным на видеоматериалах, с использованием информационных систем

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2020.- 64 с.

Авторский коллектив:  Сайдамарова В.В., Бубербаев Н.Д., Шарипов С.С.

В работе рассмотрена проблематика использования материалов видеоизображений при идентификации внешнего облика человека по анатомическим (статическим) признакам. Авторский коллектив разработал ряд рекомендаций, способствующих дальнейшему развитию биометрических технологий распознавания в деятельности ОВД. решения практических задач, возникающих при идентификации личности человека на основе анатомических (статических) элементов признаков внешности.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования настоящих материалов специалистами-криминалистами в служебной деятельности.

Современные методы распознавания человека по функциональным (динамическим) признакам внешности, запечатленным на видеоматериалах, с использованием информационных систем

Методические рекомендации. – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2020.- 69 с.

Авторский коллектив: Сайдамарова В.В., Шарипов С.С.

В работе рассмотрены вопросы современных методов распознавания человека по функциональным (динамическим) признакам внешности, запечатленным на видеоматериалах, с использованием информационных систем.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования настоящих материалов специалистами-криминалистами в служебной деятельности.

Современные методы распознавания внешнего облика человека, запечатленного на видеоматериалах, с использованием информационных систем. Коллектив авторов

Сборник методических рекомендаций. – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 82 с.

ISBN 978-601-7589-71-4

Авторский коллектив: Сайдамарова В.В., Шарипов С.С., Бубербаев Н.Д.

В сборнике освещаются теоретические аспекты современных габитоскопических исследований и практические особенности идентификации личности человека по признакам внешности. Значительную актуальность тематики сборника придает рассмотрение в нем авторами габитоскопических исследований с позиции современных биометрических технологий и новейших информационных систем.

Методические материалы предназначены для сотрудников оперативно-криминалистических подразделений, подразделений следствия и дознания, а также оперативных служб, могут быть использованы в учебном процессе вузов, систем учебных заведений высшей профессиональной подготовки МВД РК и курсов повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел.

Криминалистическое портретное исследование по цифровым изображениям

Учебно-практическое пособие / Под ред. начальника Карагандинской академии МВД РК им. Б.Бейсенова кандидата юридических наук доцента генерал-майора полиции А.Д. Дарменова. – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2022.- 175 с.

ISBN 978-601-7589-97-4

Авторский коллектив: Сайдамарова В.В., Шарипов С.С.

В учебно-практическом пособии на основе современных знаний об особенностях практики проведения портретных исследований по цифровым изображениям последовательно изложена методика и проведение.

Учебно-практическое пособие может быть использовано не только для подготовки к занятиям и экзаменам обучающихся в ведомственных учебных заведений, но и в качестве справочного материала для действующих сотрудников криминалистических подразделений.

Криминалистические портретные исследования по цифровым изображениям

Методические рекомендации / Под редакцией Министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенанта полиции Ахметжанова М.М. – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2022.- 303 с.

ISBN 978-601-7589-96-7

Авторский коллектив: Сайдамарова В.В., Шарипов С.С.

В мектодических рекомендациях рассмотрена методика проведения криминалистического исследования цифровых фото и видеоизображений, на которых  отобразился внешний облик человека.

Методические рекомендации предназначены для подготовки сотрудников органов внутренних дел, профессорско-преподавательского состава, курсантов учебных заведений МВД РК к квалификационным экзаменам по методике проведения портретных исследований.

Методические рекомендации по квалификации и расследованию уголовных правонарушений, связанных с использованием персональных данных третьих лиц и информационных систем

Методические рекомендации – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021.- 64 с.

Составители: Пенчуков Е.В., Жолжаксынов Ж.Б., Еспергенова Е.В., Матышова А.М., Молбасин С.И., Манджиева Г.Р.

В методических рекомендациях рассмотрены порядок квалификации и алгоритм расследования уголовных правонарушений, связанных с использованием персональных данных третьих и информационных систем (уголовные правонарушения, совершаемые в отношении персональных данных третьих лиц; хищения, совершаемые в сфере информационных систем без использования персональных данных третьих лиц).

Данные методические рекомендации предназначены для практических сотрудников ОВД, расследующих уголовные правонарушения, связанных с использованием персональных данных третьих лиц и информационных систем.

Методические рекомендации по применению огнестрельного и иного оружия, специальных средств и физической силы сотрудниками овд в различных служебных ситуациях

Методические рекомендации (инструкция) – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2020.- 35с.

Составители: Пенчуков Е.В., Манджиева Г.Р.

Методические рекомендации являются наставлением для действующих сотрудников ОВД по применению огнестрельного и иного оружия, специальных средств и физической силы в различных служебных ситуациях. Являясь своеобразной инструкцией,, В данном труде раскрываются такие вопросы, как правовые основания применения сотрудниками правоохранительных органов огнестрельного и иного оружия, специальных средств и физической силы (международные стандарты, НПА Республики Казахстан, основания и порядок применения); алгоритм применения огнестрельного и иного оружия, специальных средств и физической силы; запреты и ограничения, связанные с их применением; а также ответственность сотрудников ОВД за неправомерное применение.

Криминологическая характеристика преступника и потерпевшего по уголовным правонарушениям в сфере сетей телекоммуникации, в том числе сети Интернет

Криминологическая характеристика преступника и потерпевшего по уголовным правонарушениям в сфере сетей телекоммуникации, в том числе сети Интернет – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2022.- 32 с.

Составители: Байтеленова С.Г., Мухамеджанова А.Д.

Данная криминологическая характеристика является самостоятельным исследованием личности преступника и потерпевшего по уголовным правонарушениям в сфере сетей телекоммуникации, в том числе сети Интернет.

В работе информация о исследуемых лицах разделена на 2 группы: преступники и потерпевшие по интернет-хищениям и по всем остальным уголовным правонарушениям в сфере телекоммуникации и связи, в том числе в сети Интернет.

Кроме того, приведены результаты исследования личности преступника и потерпевшего по гендерному признаку, возрасту, роду деятельности и уровню образования.

ИРБИС система автоматизации библиоте
Дистанционное обучение
Лекториум
Результаты тестирования ЕНТ