к. Караганды, Ермеков, 124

flag

ҚАЗ

Call-орталығы

1414

Сенім телефоны

+ 7 (7212) 30-36-66

Қабылдау комиссиясы

+7 (7212) 30-33-64

г. Караганда, Ермекова, 124

Call-орталығы 1414

Жарғы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер
министрінің 2017 жылғы «__» _________
№ ______ бұйрығымен
бекітілген

«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы» республикалық мемлекеттік мекемесінің
ЖАРҒЫСЫ

1. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Академия) құқық қорғау органдары үшін мамандарды даярлау, біліктілігін арттыру және қайта даярлау функцияларын жүзеге асыру үшін ұйымдық- құқықтық нысанда құрылған, заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық емес ұйым болып табылады.

2. Академия «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы» Республикалық мемлекеттік мекемесі болып табылады.  

3.Академия «Қазақстан Республикасында құқық қорғау қызметі мен сот жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қыркүйектегі № 1009 қаулысына  сәйкес «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды заң институты» мемлекеттік мекемесінің заңды мұрагері болып табылады.

4. Қазақстан Республикасының Үкімет Академияның құрылтайшысы болып табылады.

5. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі (бұдан әрі – ҚР ІІМ) Академияны мемлекеттік басқару органы, сондай-ақ оған қатысты мемлекеттік меншік құқығы субъектісінің функциясын жүзеге асыратын орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) болып табылады.

6. Мемлекеттік мекеменің мемлекеттік тілдегі толық атауы – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, орыс тілінде – Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова, ағылшын тілінде – Karaganda Academy of the Ministry of Internal Affairs of Republic of Kazakhstan named after Barimbek Beisenov.

Мемлекеттік мекеменің мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы – ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы ҚА, орыс тіліндегі қысқартылған атауы – КА МВД РК имени Б.Бейсенова.

7. Академияның орналасқан жері: 100009, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Ермеков көшесі, 124.

2. Академияның заңды мәртебесі

8. Академия мемлекеттік тіркелген сәттен бастап құрылды деп есептеледі және заңды тұлға құқығына ие болады.

9. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Академияның туы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі бар мөрі, өз атауы бар бланкілері, мөртабаны, банкіде бюджеттік шоты мен басқа да шоттары (оның ішінде валюталық), дербес балансы бар, оқшауланған мүлікке ие, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды ала алады және міндетті болады, сотта талапкер және жауапкер  бола алады.

Академия іс жүргізуді және мұрағатты Қазақстан Республикасының заңнамасына және ІІМ нормативтік құқықтық  актілеріне сәйкес жүргізеді.

10. Академия басқа заңды тұлғаны құра алмайды, сондай-ақ оның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.

11. Академия өз міндеттемелері бойынша өзінің қарамағындағы ақшамен жауап береді. Олардың жеткіліксіз болған жағдайда оның міндеттемелері бойынша құрылтайшысы жауапты болады.

12. Академияның азаматтық-құқықтық мәмілелері, олар Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөліністерінде міндетті тіркелгеннен кейін күшіне енеді.

3. Академия қызметінің мәні мен мақсаттары

13. Академия қызметінің  мәні:

1) Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары үшін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі оқу бағдарламалары бойынша  «Құқық» мамандық топының мамандықтары бойынша  мамандар даярлау;

2) Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары, басқа да құқық қорғау және арнайы органдары үшін, сондай-ақ қосымша білім беру бағдарламалары бойынша шетелдер үшін  кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау болып табылады.

14. Академия қызметінің мақсаты және негізгі міндеттері:

ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктерінің негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау;

азаматтық пен патриотизмге, өз Отаны – Қазақстан Республикасына сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға қарсы кез келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу; 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру;

білім алушыларды кәсіптік уәждемемен қамтамасыз ету, оларды  азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, қазіргі заманғы жағдайларда құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі  міндеттерді  шығармашылық шешу рухында тәрбиелеу;

кәсіптік даярлықты, қызметтік-жауынгерлік қызметтің тиімділігін арттыру, білім алушылар мен қызметкерлердің дене шынықтыруын жетілдіру жөніндегі іс-шараларды іске асыру;

ішкі істер органдарының қызметін жетілдірудің өзекті проблемалары бойынша ғылыми зерттеулерді  ұйымдастыру және жүргізу, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін оқу процесіне және құқық қорғау органдарының практикалық қызметіне енгізу;

заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге және рецензиялауға (сараптамадан өткізуге)   қатысу;

заң шығару және құқық қолдану қызметін  жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

ішкі істер органдарының жеке құрамы мен халық арасында құқықтық және басқа да ғылыми  білімді тарату;

Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің жоғары оқу орындарымен, ғылыми-зерттеу мекемелерімен, ғылыми және ғылыми-техникалық  қоғаммен ынтымақтастықты нығайту және дамыту;

Академияның оқу және материалдық-техникалық  базасын дамыту және жетілдіру;

«Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 15 наурыздағы N 349-I Заңына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жедел-іздестіру және өзге де құқық қорғау қызмет саласында кадрларды даярлау кезінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғау бойынша жұмысты жүзеге асыру;

құпия іс-жүргізуді ұйымдастыру және жүргізу, құпия ақпаратты өңдеу кезінде құпиялылық режимін қамтамасыз ету және сақтау.

Академия Жарғыда бекітілген оның қызметінің мәні мен мақсаттарына сай келмейтін қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ мәмілелер жасауға тыйым салынады.

15. Академия қызмет мақсаттарына қайшы жасалған мәміле, Қазақстан Республикасының шектеулі заңдарында немесе құрылтай құжаттарында не басшының жарғылық құзыретін бұза отырып, жасалған мәміле Қазақстан Республикасы ІІМ немесе мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның не прокурордың талабы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

16. Академия басшысының мемлекеттік мекемемен жарғылық емес қызметті жүзеге асыруға бағытталған әрекеті еңбек міндеттемелерін бұзу болып табылып, тәртіптік және материалдық жауапкершілікке әкеледі.

4. Іске асырылатын білім беру бағдарламаларының тізбесі

17. Академия білім беру қызметін жүргізуге  және өзінің түлектеріне тиісті білім деңгейі туралы мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжат беру құқығына  мемлекеттік  лицензия  алғаннан кейін ие болады.

18. Академия «Құқық» мамандықтар тобының мамандықтары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын  іске асырады.

Осы білім беру бағдарламаларының  тізбесі өзгертілуі не толықтырылуы мүмкін.

19. Даярлау бағыты (мамандықтары) бойынша білім беру процесінің мазмұны, нормативтік оқыту мерзімі білім берудің мемлекеттік жалпыға  міндетті стандарттарына сәйкес белгіленеді.

20. Академия кәсіптік білімді және дағдыларды тереңдету мақсатында кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру нысаны бойынша қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырады.

Кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру ІІМ-нің, Білім және ғылым министрлігінің (бұдан әрі – БҒМ) нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес,  жыл сайын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрығымен бекітілетін жоспар-кестенің негізінде  жүзеге асырылады.

5. Академияға қабылдау тәртібі

21. Академияда оқитындар контингентін қалыптастыру  мемлекеттік білім беру  тапсырысын орналастыру арқылы және жыл сайын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрығымен бекітілетін қабылдау жоспарымен жүзеге асырылады.

22. Академияға қабылдау «Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 111 қаулысы, сондай-ақ «Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 109 қаулысы негізінде әзірленген, ІІМ-нің әскери, арнаулы оқу орындарына оқуға қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

23.  Академияға қабылдау медициналық, дене, психофизиологиялық көрсеткіштері бойынша іріктеу нәтижелерін ескере отырып,  талапкерлердің бірыңғай ұлттық  немесе кешенді тестілеу  сертификаттарындағы балдарына сәйкес конкурс бойынша  қабылдау комиссиясы отырысында жүргізіледі.

6. Білім беру процесін ұйымдастыру тәртібі

24. Оқу процесін ұйымдастыру білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

25. Білім беру бағдарламалары күндізгі, сырттай және қашықтықтан оқыту нысандары бойынша іске асырылады.

26. Академияда оқыту мемлекеттік, орыс тілдерінде жүзеге асырылады, сондай-ақ ағылшын тілінде жүзеге асырылуы мүмкін.

27. Академияда оқу жылы 1 қыркүйекте басталады және Ғылыми кеңесте бекітілген Академиялық күнтізбеге сәйкес аяқталады. Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттаудан, каникулдар және практикалар кезеңдерінен тұрады. Жазғы семестр, оқу-жаттығу жиындары академиялық күнтізбе бойынша жеке жоспарланады. Оқудың сырттай нысаны бойынша емтихан сессиясы, олардың кезеңдері мен саны, сондай-ақ оқу жылы да академиялық күнтізбемен анықталады.

28. Академияда оқу сабақтарының келесі негізгі түрлері белгіленеді: дәрістер, семинарлар, практикалық сабақтар, зертханалық жұмыстар, оқу-жаттығулар, кәсіби практиканың барлық түрлері. Үлгілік  және оқу  жұмыс жоспарларына сәйкес белгіленетін оқу сабақтарының басқа да түрлері өткізіледі. Оқыту және тәрбиелеудің тілі – мемлекеттік және орыс тілдері.

29. Аудиториялық сабақтар оқу жоспарлары мен бағдарламаларына  сәйкес құрастырылған кесте бойынша  жүргізіледі. Академияда аудиториялық жұмыстың барлық түрлері үшін академиялық сағаттың ұзақтығы 40 минуттан кем емес болып белгіленеді. Оқытушының жетекшілігімен өтетін білім алушының өзіндік жұмысы дәрісханалық сабақтардың жалпы кестесіне кірмейтін жеке кесте бойынша жүргізіледі.

30. Білім алушының оқу жүктемесі академиялық сағаттың ұзақтығымен және әртүрлі оқу жұмысы үшін академиялық сағаттарға ұштасатын оқу сағаттарының көлемімен белгіленеді. Білім алушының оқу жүктемесі оқу жоспарлармен бекітіледі және білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарымен белгіленген нормативтерден аспауы тиіс.

31. Кәсіби практика «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына, БҒМ-нің және ІІМ-нің актілеріне сәйкес енгізіліп ұйымдастырылады және жүргізіледі. Практикалардың түрлері, мерзімдері және мазмұны мамандықтардың оқу жоспарларымен және білім беру  бағдарламаларымен белгіленеді.

32. Академияда оқуды бітірген және қорытынды аттестаттаудан өткен адамдарға мемлекеттік үлгідегі білім туралы тиісті құжат беріледі.

7. Білімдерді ағымдағы бақылау, білім алушыларды аралық және қорытынды аттестаттау жүйесі, оларды өткізудің нысандары және тәртібі

33. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау ІІМ нормативтік құқықтық актілеріне, Академияда білім алушылардың білімін бақылау және бағалау жүйесіне сәйкес жүргізіледі.

34. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау  оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша жүргізіледі және дәрісханалық пен дәрісханадан тыс сабақтардың білім сапасын бақылауды қамтиды.

35. Аралық аттестация кезінде барлық меңгерілген пәндер бойынша қорытынды бақылау өткізіледі.

36. Оқу пәні бойынша аралық аттестаттау жүргізу кезінде емтиханда алған балдары және білім алушылардың  білімін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесіне сәйкес рейтинг-рұқсаттама бағасы ескеріледі.

37. Оқу жылының қорытындысы бойынша білім сапасын мониторингтеу және бақылау (бағалау)  бөлімі  үлгерімнің орташа  балын (GPA) есептейді, ол көшіру балы  болып табылады және білім алушыларды курстан курсқа көшіруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Курстан курсқа көшіру үшін ең төменгі көшіру балының мәні (GPA) жыл сайын Ғылыми кеңесте қаралады және Академия бастығының бұйрығымен тиісті оқу жылына бекітіледі.

38. Қорытынды аттестаттау ұзақтылығы білім берудің тиісті деңгейіндегі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартымен белгіленеді.

39. Бақылаудың барлық түрлері бойынша білім алушылардың оқу жетістіктері білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша  бағаланады.

8. Академияда білім алушыларды оқудан шығару негіздері мен тәртібі

40. Білім алушылар Академиядан:

1) өз еркімен, оның ішінде басқа білім беру ұйымына ауысуына байланысты;

2) оқу мерзімінің аяқталуына байланысты;

3) академиялық үлгермеушілігі үшін;

4)  «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 380-IV Заңында (бұдан әрі – Құқық қорғау қызметі туралы» Заңы) көзделген қызметкерлерді босатудың негіздері бойынша шығарылуы мүмкін.

41. Білім алушыларды оқудан шығару институттың, факультеттің, оқу-саптық бөліністерінің және кадр қызметінің қорытындысы негізінде Академия бастығының бұйрығымен ресімделеді.

Білім алушыны Академиядан оқудан шығару кезінде ол оқу кезеңінде оған мемлекеттік бюджеттен жұмсалған қаражатты толық өтегеннен кейін және Академия алдында барлық міндеттерін орындағаннан кейін Академияда оқығаны туралы белгіленген үлгідегі анықтама беріледі. Ұсталуға тиіс сома Академияда болған әрбір толық ай үшін тепе-тең есептеледі.

42. Әскерге шақыру жасына толған  және үлгермеуі, тәртіпсіздігі, сондай-ақ өз еркімен оқудан шығарылған білім алушылар  тұрғылықты жері бойынша әскери басқару органдарына әскери есепке қою үшін жіберіледі.

43. Білім алушыларға академиялық демалыс беру, оларды ауыстыру және қайта қабылдау білім беру саласындағы заңнамаға, сондай-ақ ІІМ-нің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

44. ІІМ-нің білім беру ұйымдарынан теріс себептермен бұрын оқудан шығарылған адамдар оқуға қайта қабылданбайды.

9. Академияның білім алушылармен, олардың ата-аналарымен және өзге де заңды өкілдерімен қарым-қатынасты ресімдеу тәртібі

45. Академияға оқуға қабылданған адамдар  білім беру ұйымында оқу мерзіміне және білім беру ұйымында  оқуын аяқтағаннан кейін Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында қызмет  өткеру  туралы біруақытта бес жылға келісімшарт жасайды.

46. Келісімшарт он сегізге жасқа  толмаған адамдармен жасалған жағдайда олардың ата-аналарының, асырап алушыларының немесе қамқоршыларының келісімі сұратылады, ол заңнамада белгіленген  тәртіпте ресімделеді.

10. Академияның тұрақты және ауыспалы құрамы

47. Академияның жеке құрамы тұрақты және ауыспалы құрамға бөлінеді.

48. Академияның тұрақты құрамына ішкі істер органдарына қызметке қабылданған және қатардағы, кіші, орта және аға басшы құрамдағы  лауазымдарға тағайындалған адамдар, сондай-ақ ІІМ бұйрығымен бекітілген штатта лауазымдары көзделген қызметкерлер жатады. 

49. Академияның тұрақты құрамы:

1) Ғылыми кеңеске (Академияның басқа да кеңестері мен комиссияларына) сайлауға және сайлануға, олардың жұмысына қатысуға;

2) Академияның қызметіне қатысты мәселелерді талқылауға және шешуге  қатысуға;

3) кітапхананың, ақпараттық қорлардың қызметтерін  пайдалануға;

4) өзінің кәсіби қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуге;

5) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы, Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V ҚРЗ «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» және «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңымен көзделген өзге де  құқықтарын қолдануға құқы бар.

50. Академияның тұрақты құрамы:

1) осы Жарғының талаптарын сақтауға;

2) білім алушыларды кәсіби, адамгершілікке, эстетикаға  және дене шынықтыруға тәрбиелеу, олардың ішкі тәртіп ережелері мен қызметтік тәртіпті  қатаң сақтауына қол жеткізуге;

3) ұсынылатын білім беру қызметінің  және жүргізілетін ғылыми зерттеулердің сапасын қамтамасыз етуге;

4) білім алушылардың таңдаған мамандығы бойынша кәсіптік дағдыларын, азаматтық ұстанымын қалыптастыруға;

5) өзінің кәсіби шеберлігін, зияткерлігін, шығармашылық және жалпығылымдық деңгейін ұдайы арттыруға;

6) білім алушылар үшін қызметтік (кәсіби) борышын мінсіз орындауға,  тәртіпке, еңбекке деген шығармашылық қатынасқа, жоғары мәдениет пен адамгершілік үлгісі болуға;

7) мемлекеттік және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды қатаң сақтауға;

8) Қазақстан Республикасы заңнамасының, ішкі тәртіп қағидаларының, Академияның басқа да нормативтік актілерінің, тікелей бастықтардың бұйрықтары мен өкімдерінің талаптарын сақтауға міндетті.

51. Академияның ауыспалы құрамына білім алушылардың барлық санаттары жатқызылады.

52. Академияда білім алатындар:

1) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына  сәйкес тиісті мамандық бойынша білім алуға;

2) оқу процесін, ғылыми-зерттеу, тәрбиелеу жұмысын жетілдіру, үлгерімін, тәртібі мен тұрмысын жақсарту мәселелерін шешуге қатысуға;

3) Академияның қоғамдық өміріне, спорт секциялары, көркем өнерпаздар ұжымы жұмыстарына және басқа да шығармашылық түрлеріне  қатысуға;

4) Академияның ақпараттық қорларын, белгіленген тәртіпте Академияның оқу, ғылыми және өзге де  бөліністерінің қызметін пайдалануға;

5) оқу, ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы жетістіктері және Академияның қоғамдық қызметіне белсене қатысқаны үшін көтермеленуге;

6) қолданыстағы заңнамамен, ІІМ-нің нормативтік актілерімен көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.

53. Білім алушылар:

1) осы Жарғының, Академияның ішкі тәртіп қағидалары мен өзге де нормативтік актілерінің талаптарын сақтауға;

2) таңдаған мамандығы бойынша теориялық білімді, кәсіптік дағдылар мен бейімділікті меңгеруге, оқу жоспарын, көзделген барлық оқу тапсырмаларын орындауға,  оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысуға, ағымдық, аралық және қорытынды аттестаттаудан өтуге;

3) білім алу және кәсіптік деңгейді, жалпы мәдениетті жоғарылатуға;

4) ғылыми және құқықтық білімді насихаттауға, сондай-ақ Академия өткізетін қоғамдық іс-шараларға қатысуға;

5) Академияның мүлкіне, үй-жайлары мен құрал-жабдықтарына, мұражай мен кітапхана қорына ұқыпты қарауға және Академияға келтірген материалдық шығын үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болуға;

6) қауіпсіздік техникасы ережелерін, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі мен санитарлық талаптарды сақтауға;

7) мемлекеттік және өзге де заңмен қорғалатын құпияны қатаң сақтауға;

8) ішкі істер органдарының қызметкерлеріне жүктелетін өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

54. Академияда күндізгі нысан бойынша білім алушылар Академияның аумағындағы жатақханаларда тұрады. Академиядан тыс тұруға рұқсат берілетін курсанттардың контингенті Академия бастығы шешімімен айқындалады.

55. Академияның жатақханасында тұратын курсанттарды Академияның аумағынан сыртқа сейілдемеге жіберу Қазақстан Республикасының жалпы әскери жарғылардың талаптарына сәйкес  Академия бастығы бекіткен тәртіппен жүргізіледі.

Курстан біруақытта елу пайыздан аспайтын курсанттар сейілдемеге жіберілуі мүмкін.

56. Академия қарамағынан тыс жерде тұруға рұқсаты бар курсанттарды Академия орналасқан жерінен сейілдемеге жіберу, дәрісханалық немесе дәрісханадан тыс оқу жұмыстарының түрлері мен күн тәртібімен бекітілген міндетті іс-шаралар  аяқталғаннан соң, келесі күнгі сағат сегізге дейін беріледі.

11. Академияны басқару

57. Академияның құрылымы мен шаты БҒМ-нің және ІІМ-нің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленеді және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрығымен бекітіледі.

58. Академияның құрылымына басшылық, Ғылыми кеңес, факульттер (институттар), орталықтар, кафедралар, бөлімдер, бөлімшелер, топтар және өзге де  бөліністер кіреді.

Академияның құрылымдық бөліністерінің қызметі ІІМ-нің және БҒМ-нің нормативтік актілерімен, осы Жарғымен және Академияның нормативтік актілерімен реттеледі.

Академияның құрылымдық бөліністері заңдық тұлға мәртебесіне ие емес, олардың мәртебесі және функциялары Академия бастығының бұйрығымен бекітілген ережелермен белгіленеді.

59. Академияда саяси партиялардың ұйымдастырушылық құрылымдарын, қоғамдық-саяси және діни қозғалыстар мен ұйымдарды (бірлестіктерді) құруға және қызметіне, сол сияқты олардың идеяларын насихаттауға рұқсат етілмейді.

60. Академияны басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына, тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына және осы Жарғыға сәйкес дара  басшылық және алқалық қағидаттары арқылы  жүзеге асырылады.

61. Академияны жалпы басқаруды уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі жүзеге асырады.

62. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Академияға мүлікті бекітіп береді;

2) Академияның жеке қаржыландыру жоспарын бекітеді;

3) Академияның Жарғысын бекітеді, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

4) Академияның басқару органдарының құрылымын, құрылуы тәртібі мен өкілеттік мерзімін, Академияның шешімдер қабылдау тәртібін анықтайды;

5) Академия басшысының құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, оны лауазымынан босату негіздерін айқындайды;

6) Академияның құрылымы бекітеді;

7) Академия басшысының ұсынымы бойынша оның орынбасарын (орынбасарларын) лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады;

8) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға, Академияға берілген немесе өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде олар сатып алған мүлікті алып қоюға немесе қайта бөлуге келісімін береді;

9) Академияның филиалдар мен өкілдіктер құруына келісімін береді;

10) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша Академияны қайта ұйымдастыруды және таратуды жүзеге асырады;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

63. Академияны тікелей басқаруды Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын Академия бастығы жүзеге асырады.

64. Академияның бастығы Академияның жұмысын ұйымдастырады және басшылық етеді, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне тікелей бағынады және Академияға жүктелген міндеттерді орындауға мен олардың өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

65. Академияның бастығы дара басшылық қағидаттары бойынша әрекет етеді және Академия қызметінің мәселелерін Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалатын өз құзыретіне сәйкес өз бетінше шешеді.

  66. Академия бастығы:

  1) Академия қызметіне басшылық етеді, өзінің орынбасарлары, көмекшілері мен өзге де басшы қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттік шеңберін айқындайды;

  2) өз құзыреті шегінде Академияның барлық қызметкерлері үшін міндетті  бұйрықтар шығарады, нұсқаулар береді және олардың орындалуын бақылауды ұйымдастырады;

  3) Академияның құрылымдық бөліністері туралы ережелерін, Академиядағы орындауға міндетті ішкі тәртіп қағидаларын, өзінің орынбасарлары мен көмекшілерінің лауазымдық нұсқаулықтарын, өзге де  актілерді бекітеді;

  4) Академияның Ғылыми Кеңесінің жұмысын ұйымдастыру тәртібін бекітеді және оның қызметіне басшылық етеді, сондай-ақ Академияны алқалық басқарудың басқа да органдарын ұйымдастыру тәртібін бекітеді;

  5) сенімхатсыз Академия атынан әрекет етеді, Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға сәйкес мемлекеттік органдарда және басқа да ұйымдарда оның мүддесін білдіреді;

  6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Академия атынан келісімшарттар,  келісімдер мен келісім-шарттар жасасады;

7) Академияның қызметкерлері мен жұмыскерлеріне қажетті жеке өкілеттіліктерді жүзеге асыруға сенімхат береді, қаржылық құжаттарға бірінші қол қою құқығына ие;

  8) Академияның  іссапарларға, тағылымдамаға, қызметкерлерді қазақстандық және шетелдік оқу орталықтарында оқытуға және қызметкерлердің біліктілігін арттырудың өзге де түрлеріне байланысты тәртібі мен жоспарларын бекітеді;

9) банк шоттарын ашады;

10) белгіленген тәртіпте және өз құзыреті  шегінде қызметкерлерді және жұмыскерлерді лауазымға тағайындайды, жұмысқа қабылдайды, қызмет бойынша ауыстырады, басқа да жұмысқа ауыстырады, атқарып отырған лауазымынан босатады және қызметтен (жұмыстан) шығарады;

11) ІІМ номенклатурасы бойынша өзінің орынбасарларын, Академияның өзге де құрылымдық бөліністерінің басшыларын лауазымға тағайындау немесе лауазымнан босату туралы ұсыныстар енгізеді;

12) қатардағы және кіші басшы құрамға алғашқы және кезекті арнайы атақтарын, сондай-ақ орта басшы құрамның полиция капитанына дейін  кезекті арнайы атағын береді, сондай-ақ қызметкерлерге біліктілік дәрежесін береді (растайды);

13) Академияның қызметкерлерін, жұмыскерлерін және  білім алушыларын өз құзыреті шегінде көтермелеудің шараларын қолданады және тәртіптік жазалайды;

14) Қазақстан Республикасының  заңнамасында белгіленген тәртіпте қызметкерлерге (жұмыскерлерге) еңбек шартының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;

15) Академияның ІІМ құрылымдық бөліністерімен, Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару органдарымен, мекемелер мен ұйымдармен  өзара іс-қимыл жасасуды ұйымдастырады;

16) Академияда мемлекеттік, қызметтік құпияны және құпиялылық режимді сақтау, азаматтық қорғаныс жөніндегі қажетті жұмылдыру іс-шараларын өткізу бойынша жұмысты ұйымдастыруды  қамтамасыз етеді;

17) жеке құрам арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасасу жұмысын ұйымдастырады және осы жұмыс бойынша дербес жауапкершілікте болады;

18) Академия құзыреті шегінде және Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіп бойынша азаматтық-құқықтық келісімдерді жасасады;

19) оған мемлекетпен берілген мүліктің және Академияның қызметі барысында иеленген мүліктің тиімді пайдалануы және сақталуы бойынша бақылау жүргізеді;

20)Академияның жеке қаржыландыру жоспарымен көзделген бюджеттік қаражаттардың уақытылы және тиімді қолданылуын қамтамасыз етеді;

21) қаржы құжаттар мен есептерге қол қояды;

22) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, ІІМ-нің нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген басқа да құзыретке ие.

67. Академияда алқалық басқару органдары құрылады. Алқалық басқару органдарына Ғылыми кеңес, Оқу-әдістемелік кеңес,  Ғылыми-әдістемелік және редакциялық-баспа кеңесі, сондай-ақ Академия Жарғысына сәйкес құрылатын басқа да органдар жатады.

Алқалық басқару органның құрамын белгілеу және жұмысын ұйымдастыру тәртібі Академия бастығының бұйрығымен бекітілетін Ережеде айқындалады.

68. Ғылыми кеңестің құзыретіне:

1) Академияны дамыту тұжырымдамасын айқындау, Академияның оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу және қаржы-шаруашылық қызметінің өзекті мәселелерін қарау;

2) Академия Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстарды талқылау;

3) Академияның құрылымы, оқу және ғылыми бөліністерді құру, қайта құру және  тарату жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

4) жұмыс оқу жоспарларының және бағдарламаларының жобаларын, Академия  қызметінің бағыттары бойынша жылдық есеп жобаларын,  іс-шаралар жоспарларын талқылау;

5) оқулықтарды, оқу құралдарын және оқу-әдістемелік әзірлемелерді қарау және басып шығаруға ұсыну;

6)диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттар мен PhD докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекші-кеңесшілерін бекіту;

7) PhD докторанттарын мерзімді аттестаттаудан өткізу;

8) Академия басшылығының, құрылымдық бөліністер  басшыларының жыл сайынғы есептерін тыңдау;

9) Академия қызметкерлерін үкіметтік наградаларға және құрметті атақтарға ұсыну мәселелерін қарау;

10) алқалық шешімді талап ететін Академияның  ағымдағы қызметінің   өзге де мәселелерін қарау кіреді.

69. Оқу-әдістемелік кеңестің құзыретіне білім беру процесін әдістемелік және дидактикалық қамтамасыз етуді жетілдіру, оған  ғылым мен практиканың озық жетістіктерін, инновациялық және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды енгізу,  ішкі істер органдары үшін мамандарды даярлаудың, қайта даярлаудың және біліктілігін арттырудың сапасын жақсарту бойынша профессорлық-оқытушылық және оқу-қосалқы құрамның қызметін үйлестіру жатады.

70. Ғылыми-әдістемелік және редакциялық-баспа кеңесінің құзыретіне жатады: профессорлық-оқытушылық құрамның, ғылыми қызметкерлер мен ғылыми-зерттеу жұмысы саласында білім алушылардың қызметін үйлестіру, оқу және ғылыми әдебиетті басып шығарудың тақырыптық  жоспарларын анықтау, Академия шығаратын ғылыми, оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттердің жоғары ғылыми және әдістемелік  деңгейін қамтамасыз етуді бақылау, қолжазба жұмыстардың сапасын анықтау жатады.

71. Академияның және оның құрылымдық  бөліністерінің жұмыс істеуінің  ағымдағы мәселелері Академия бастығы жанындағы жедел кеңес отырыстарында қаралады.

Оның құрамы, өкілеттігі мен жұмыс тәртібі Академия бастығының бұйрығымен бекітілген Академия бастығы жанындағы жедел кеңес туралы ережемен айқындалады.

12. Академияның ғылыми қызметі

72. Академия Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғылыми қызметті жүзеге асырады.

73.  Ғылыми қызметті профессорлық-оқытушылық құрам және ғылыми қызметкерлер курсанттарды, докторанттарды, магистранттарды және басқа да  ғылыми және практикалық жұмыскерлерді тарта отырып жүзеге асырады.

74. Академия ғылыми қызметінің негізгі міндеттері:

1) Академияда білім беру процесі мен ғылыми қызметінің бірлігін қамтамасыз ету;

2) ішкі істер органдарының практикалық қызметі міндеттерін шешуге бағытталған іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу;

3)  Академияның оқу, ғылыми-зерттеу базасын нығайту  және дамыту;

4) ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындыларын білім беру процесіне, Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының практикалық қызметіне енгізу және оларды авторлық сүйемелдеу;

5) заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге және рецензиялауға (сараптамадан өткізуге) қатысу;

6) білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, ғылыми-педагогикалық және ғылыми кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру. 

75.  Академияның  нормативтік актілері негізінде әрекет ететін білім алушылардың ғылыми қоғамдарының жұмысын, оларды институттар, факультеттер, кафедралар өткізетін ғылыми-зерттеу жұмысына тартуды Академия ұйымдастырады.

76. Академияда  жүзеге асырылатын жоспарлы және жоспардан тыс негіздегі редакциялық-баспа жұмысы қолжазбаларды баспа алды дайындау, әдебиеттерді басып шығару, полиграфиялық қызметті құрайды.

77. Академияның редакциялық-баспа қызметінің негізгі міндеттері:

1)  оқулықтарды, монографияларды, оқу құралдарын, дәрістерді,  ғылыми еңбектер жинақтарын, конференциялар, кеңестер материалдарын, қызметтік құжаттамаларды, сондай-ақ анықтамалық, ақпараттық, аналитикалық және полиграфиялық өнімдердің басқа да түрлерін  дайындау және басып шығару;

2) оқу процесін қажетті оқу-әдістемелік және оқу материалдарымен қамтамасыз ету; 

3) Академия басылымдарын білім беру мекемелерінде және  ішкі істер органдарының практикалық органдарында насихаттау және тарату.

78. Білім беру процесін және ғылыми қызметті ғылыми-ақпаратпен қамтамасыз ету функцияларын Академияның құрылымдық бөліністері  олар туралы қағидаларға және қызметі туралы ережелерге сәйкес орындайды.

79. Академияның ғылыми-ақпараттық қызметін:

1) ғылыми-педагогикалық құрамның және білім алушылардың ақпараттық қажеттілігін зерделеу, білім беру процесіне және ғылыми қызметке қажетті материалдарды қамтитын  анықтамалық-ақпараттық қорды  жасақтауды;

2) қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мүмкіндігін пайдалана отырып,  білім беру процесі мен ғылыми-зерттеу қызметін ақпараттық қамтамасыз етуді қамтиды.

13. Академияның халықаралық қызметі

80. Академия өз құзыреті шегінде ішкі істер органдары үшін кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру, ғылыми және педагогикалық қызметі саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға құқы бар.

81. Академияның халықаралық қызметінің негізгі бағыттары:

  1. білім алушылармен, педагогикалық және ғылыми қызметкерлермен екі жақты және көп жақты алмасу бағдарламаларына қатысу;
  2. кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау:
  3. халықаралық конгрестердің, симпозиумдердің, кеңестердің, семинарлар мен конференциялардың жұмысын ұйымдастыру және оған қатысу;
  4. ғылыми зерттеулерді жүргізуге қатысу;
  5. ғылыми практикалар мен тағылымдамаларды ұйымдастыру.

82. Академияның халықаралық қызметі Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін және Академияның жарғылық міндеттерін шешуге ықпал ететін басқа да нысандарда жүзеге асырылуы мүмкін.

83. Академия ІІМ-нің келісімі бойынша белгіленген тәртіпте халықаралық ұйымдардың, шетелдердің құқық қорғау органдарының, білім беру ұйымдарының және ғылыми-зерттеу ұйымдарының өкілдері мен делегацияларын қабылдауды ұйымдастырады және өз мамандары делегацияларын Қазақстан Республикасынан тыс жерге жібереді.

14. Академия мүлкін құру тәртібі

84. Академия мүлкі ол жедел басқару құқығында Академияға тиесілі және мемлекеттік меншікке жатады.

85. Академияға бекітілген мүлік өзге ұйымдарға қолданыстағы  заңнамаларда белгіленген тәртіпте  берілуі мүмкін. 

86. Академия мүлкін заңды тұлғаның активтері құрайды, оның бағасы теңгерімінде көрінеді. Академия мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен, заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қаржы көздері есебінен құрылады және негізгі және айналымдағы  қаражаттан, сондай-ақ құны Академия теңгерімінде көрсетілген басқа да мүліктен тұрады.

87. Академияны қаржыландыру республикалық бюджет есебінен жүргізіледі. Академияның дербес иеліктен шығаруға немесе оған бекітілген мүлікке өзгеше тәсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

88. Академияның материалдық-техникалық және қаржылай қамтамасыз ету заңнамада көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

89. Қаражат оқу-материалдық базаны ұстау, дамыту мен жетілдіруге, шығыс материалдарын сатып алуға және Академияның өзге де қажеттіліктеріне қаржыландырудың бекітілген жоспарына сәйкес қолданыстағы заңнамаға сәйкес  жұмсалады.

Академияда қаржылай қаражатты бөлуші Академияның бастығы болып табылады.

90. Академия қызметкерлері мен жұмыскерлерінің еңбекақысын төлеу қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

91. Академия дербес балансқа ие, бухгалтерлік есеп жүргізеді, Қазақстан Республикасының бекітілген нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес қаржылық есептерді құрады және ұсынады.

92. Академияның қаржы-шаруашылық қызметін тексеруді  және ревизиялауды ІІМ және басқа да құзыретті органдар заңнамада белгіленген тәртіпте жүзеге асырады.

15. Академияда жұмыс істеу режимі

93. Академия жұмысының режимі «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес белгіленеді.

16. Академия Жарғысына  өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

94. Академия Жарғысына  өзгерістер мен толықтырулар енгізу ІІМ шешімі бойынша жүзеге асырылады.

95. Академия Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасына заңнамасына сәйкес тіркеледі.

  1. Академияны тарату және қайта ұйымдастыру тәртібі

96. Академияны қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Жүктеуге арналған файлдар:

  • Жарғы
    docx(0.05Мб)